POPULAR SEARCHES          ALL THE SHOPPING TIPS          WHY 'DONKEY' SHOPPER?       MAIN PAGE  

1990 Daihatsu Rocky 1990 Daihatsu Rocky (similar to a Suzuki Samurai)
Price: $5000.0

1991 Daihatsu Other Daihatsu hijet 4x4 mini truck
Price: $6500.0

1990 Daihatsu Rocky 1990 Daihatsu Rocky (similar to a Suzuki Samurai)
Price: $5000.0

1991 Daihatsu Other Daihatsu hijet 4x4 mini truck
Price: $6500.0